Επιδοτούμενα Προγράμματα

12 ΦεβΝέα προγράμματα ΕΣΠΑ


Προκηρύχτηκαν τα 4 νέα προγράμματα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για…

Read More

12 ΦεβΑναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων – Επιδότηση ως 50%


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ στους 8 στρατηγικούς τομείς της χώρας προκειμένου να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να βελτιώσουν τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Read More

12 ΦεβΕνίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Read More

12 ΦεβΝεοφυής Επιχειρηματικότητα – 100% Επιδότηση


Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Read More

12 ΦεβΑυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ), άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Read More

25 ΟκτΝέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης


Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Read More