Επιδοτούμενα Προγράμματα

12 ΦεβΝέα προγράμματα ΕΣΠΑ


Προκηρύχτηκαν τα 4 νέα προγράμματα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για…

Περισσότερα

12 ΦεβΑναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων – Επιδότηση ως 50%


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ στους 8 στρατηγικούς τομείς της χώρας προκειμένου να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να βελτιώσουν τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Περισσότερα

12 ΦεβΕνίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Περισσότερα

12 ΦεβΝεοφυής Επιχειρηματικότητα – 100% Επιδότηση


Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Περισσότερα

12 ΦεβΑυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ), άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Περισσότερα

25 ΟκτΝέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης


Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Περισσότερα