Οκτώβριος 2015

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης
25 Οκτωβρίου 2015

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Read More
Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών
1 Οκτωβρίου 2015

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015.

Read More